• 10

Vedenie spoločnosti

Zloženie orgánov akciovej spoločnosti
 
Predstavenstvo
 
Predseda predstavenstva:
Ing. Vladimír Balog
 
Podpredseda predstavenstva:
Ing. Peter Ferjanček
 
Člen predstavenstva:
Ing. Michal Ľach
 
Člen predstavenstva:
JUDr. Peter Berník
 
Člen predstavenstva:
Ing. Milan Baláž
 
 
Dozorná rada 
 
Predseda dozornej rady:
Ing. Michaela Tomečková
 
Podpredseda dozornej rady:
Ing. Daniel Dudaško
 
Člen dozornej rady:
Jozef Kováč
 
 
Manažment
 
Riaditeľ: Ing. Peter Ferjanček
Riaditeľ obchodno-ekonomického úseku: Ing. Marián Kacvinský
Výrobný riaditeľ: Ing. Jaroslav Šugarek
Technický riaditeľ: Ing. Milan Kačmár
Riaditeľ Lopušná dolina Resort: Mgr. Veronika Mlynarčík Fabková