• 10

História

 • 1934 - založenie výrobného závodu a mesta Svit Jánom Antonínom Baťom
 • 1934 - dieselgenerátor 50 kW a parná lokomobila
 • 1934 - kotol K-1 (Tischbein) – 2,5 MW, turbína TG1 - 500 kW
 • 1939 – kotol K-2 – 4,5 MW, turbína TG2 - 2,2 MW
 • 1943 – kotol K-3 - 11 MW
 • 1947 – kotol K-4 - 20 MW, turbína TG3 (TG1) – 4,4 MW
 • 1951 – kotol K-5,6 - 2 x 35 MW
 • 1953 – turbína TG4 (TG2) – 4,4 MW
 • 1969 – kotol K-7 - 74 MW, turbína TG5 (TG3) – 9,6 MW
 • 1969 – výmenníková stanica 150 GJ/h
 • 1978 – kotol K-8 - 45 MW, výstavba BOPP fólií
 • 1981 – kotol K-9 - 45 MW, výstavba POP txh
 • 1992 – kotol K-10 – 45 MW
 • 1993 - rekonštrukcia kotla K-9
 • 1995 - rekonštrukcia kotla K-8
 • 1996 – založenie CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
 • 1998 – termická úpravňa vody – 130 t/h
 • 2002 – rekonštrukcia systému vykurovania v meste Svit
 • 2004 – modernizácia TG-2
 • 2006 – lokálne zdroje pary pre CHEMOSVIT FÓLIE a TERICHEM, a.s.
 • 2006 – realizácia vlastného zdroja pitnej vody
 • 2009 – zvyšovanie energetickej efektívnosti – kogenerácia
 • 2010 – kolaudácia Energocentra
 • 2011 – centrálna výroba chladu - trigenerácia
 • 2012 – inštalácia kogeneračnej jednotky č.6
 • 2013 – generálna oprava rozvodu technologickej vody vo východnej časti podniku
 • 2014 – 2016 – asanácia objektov 31, 32
 • 2014 – oprava ventilátorovej chladiacej veže
 • 2014 – rekonštrukcia rozvodov horúcej vody v meste Svit
 • 2014 – začiatok výstavby Administratívno – prevádzkového objektu APO
 • 2015 – kolaudácia Administratívno – prevádzkového objektu APO
 • 2016 – generálna oprava rozvodu technologickej vody v západnej časti podniku
 • 2017 – projekčné práce – Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT a FINCHEM
 • 2019 – generálna oprava 2 kogeneračných jednotiek
 • 2020 – začiatok rekonštrukcie rozvodov a výmenníkových staníc horúcej vody v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT a FINCHEM
 • 2020 – generálna oprava 4 kogeneračných jednotiek