• 10

Chlad

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. v areáli Chemosvitu prevádzkuje výrobu a rozvody centrálneho chladu. Pod výrobou chladu rozumieme prípravu ľadovej vody s teplotou 6°C. Na výrobu chladu používame tri absorpčné chladiče (6 MW), pomocou ktorých pri výrobe chladu v rámci spoločnosti skupiny Chemosvitu používame horúcu vodu, ktoré vzniká pri výrobe  elektrickej energie v plynových spaľovacích motoroch. Takýto model kombinovanej výroby elektrickej energie, tepla a chladu nazývame trigenerácia. Týmto spôsobom maximalizujeme účinnosť v procese premeny jednej formy energie (zemný plyn) na iné formy (elektrická energia, teplo, chlad).