• 10

Voda

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. zabezpečuje v priemyselnom areáli Chemosvit pre našich klientov dodávky pitnej a technologickej vody vlastnými zariadeniami. V rámci našej podnikateľskej činnosti prevádzkujeme neverejné vodovody.
 
Pitná voda v priemyselnom parku pochádza z dvoch nezávislých zdrojov, t.j. z vlastnej studne a z verejného vodovodu Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a. s. Vlastná studňa je situovaná v rezervácii „BABA“, surová voda je privedená do úpravne vody, po úprave je ďalej distribuovaná do celého areálu podniku. Pravidelnými analýzami pitnej vody vykonávame kontrolu z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického, ale aj z hľadiska zdravotnej bezpečnosti. Vlastná pitná voda je porovnateľná z hľadiska chemického zloženia s viacerými známymi značkami stolových pramenitých vôd. Administratívna  budova, je zásobovaná pitnou vodou  z PVPS.
 
Technologická voda  je upravená riečna voda, ktorá sa ďalej používa v technologických procesoch. Riečna voda z rieky Poprad je odvedená cez prívodný kanál do usadzovacích nádrží, v ktorých sa hrubé častice z vody usadzujú. Následne sa voda čerpá čerpadlom do pieskových filtrov (3 x 60 m3/h), v ktorých sa z vody odstraňujú jemné častice. Z pieskových filtrov sa filtrovaná voda rozvádza potrubím k jednotlivým zákazníkom podľa ich potrieb a požiadaviek.